FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hva er ResqUnit?

ResqUnit er et produkt utviklet for å redusere antall Spøkelsesteiner.

Hva er Spøkelsesteiner?

Spøkelsesteiner er mistet fiskeredskap som for eksempel krabbe- og hummerteiner som blir liggende i årevis å fiske. Utstyret fanger dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør. Dette er et stort menneskeskapt miljøproblem.

Hvordan fungerer ResqUnit?

ResqUnit er en ekstra flyteenhet som blir med teiner og fiskeutstyr ned i vannet. Dersom teinen mistes eller blir liggende lenge under vann, løses enheten ut og vil bidra til lokalisering og gjenfinning av teinen.

Hvem er ResqUnit utviklet for?

ResqUnit er utviklet for alle som fisker med teiner og fiskeutstyr som kan gå tapt, og for dem som er opptatt av å ta vare på naturen, et bærekraftig fiske, bevaring av bestand og reduksjon av forsøpling av sjø og hav.

Er der et behov for et slikt produkt?

Vi mener ja, absolutt. Hele kysten er forsøplet med teiner som fisker i "evighetsfiske", noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok. Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner.

Jeg har fisket hummer i over 40 år. Er ikke gode rutiner nok til å unngå problemet?

Dessverre er ikke alle fiskere like erfarne og påpasselige. Det var nok sånn sett bedre før. Deler av problemet med spøkelsesfiske kommer av en vekst i hobby- og fritidsfiske som igjen medfører bruk av billige teiner. Spøkelsesteiner er ofte billige teiner som veier for lite og dermed lettere forflytter seg under vann og utforbi stup og dermed mistes og går tapt. Et annet problem er dårlig kompetanse og kunnskap om fisking generelt.

Hva er det som bestemmer tid for utløsing av ResqUnit?

Dette er av type produktinformasjon som vi hovedsaklig ikke går i detalj om. Kort fortalt benyttes utløsermekanisme basert på råtnemateriale. Det jobbes også med en elektronisk versjon med tidsforsinkelse. Denne løser ut flyteenheten etter ett gitt antall dager under vann.

Hvordan lokaliseres teinen av fiskeren?

Våre undersøkelser viser at fiskeren oftest vet noenlunde hvor teinen ble tapt. En vil derfor med høy sannsynlig kunne lokalisere ResqUnit flytende i dette området i sjøen når den er løst ut. Den elektroniske versjonen vil kunne være utstyrt med en diode som blir liggende å blinke i vannflaten.

Hvordan vil teinen kunne reddes når den er lokalisert?

ResqUnit er festet til teinen med et tau som tåler opp mot 100 kg

Hvor lenge varer batteriet?

Det er i utgangspunktet ingen elektronikk knyttet til ResqUnit. Det jobbes samtidig med fremtidige versjoner som benytter elektronikk. En elektronisk versjon (ikke nåværende prototype) vil kunne ha battertid på flere år.

På hvilken dybde vil ResqUnit kunne fungere?

Vi har hatt dialog med profesjonelle dykkere og dykkerklubber, og vi forstår situasjonen slik at majoriteten av tapte teiner langs kyststrøk er krabbe- og hummerteiner, og stort sett ligger disse tapt på dybde 15-30 meter, så vi tar i utgangspunktet sikte på dybder i området 50-60 meter.

Teiner mistes også på større dybder, for eksempel med krepsefiske, kanskje opp til 150-200 meters dybde.

Angående det økonomiske tapet i slike områder, så er det kanskje lite å gjøre. Men hvem vet hva fremtiden bringer? Kansje en fremtidig variant av ResqUnit også vil kunne brukes under slike forhold.

Hvilket materiale er ResqUnit laget av? Det er jo nok plast i havet allerede..

Prototypen av ResqUnit er av plast, og selv om vi pr mars 2018 ikke har konkludert på det endelige materialvalget satses det på at første ResqUnit skal være produsert i rustfritt stål. Årsaken til dette er at vi er opptatt av å redusere mengden plast i sjø og hav.

Hvor mange teiner mistes hver år i Norge?

I en markedsundersøkelse gjennomført i forbindelse med den planlagte lanseringen av ResqUnit for å hindre tap av teiner, svarer 75% at de opplever å miste 1 – 5 teiner hvert eneste år. Undersøkelsen var hovedsakelig rettet mot hummerfiskere. Krabbe- kreps- og leppefiskere, som også fisker med teiner, er ikke tatt med. Det rapporteres fra enkelte dykkerklubber om at leppefisk-teiner er hyppigst observert.

I enkelte kystområder rapporteres som spøkelsesteiner pr 60 meter.

Er tap av teiner et problem for miljøet?

Spøkelseteiner er et alvorlig globalt miljøproblem. Forsøpling på havbunnen ser vi ikke, men det betyr ikke at det ikke angår oss. Dette går kraftig ut over bestanden, fangede dyr lider og mye god mat går til spille. På sikt vil disse teinene også begynne å avgi mikroplast partikler. Disse finner veien inn i næringskjeden og forsøpler sjømaten vår.

Den kjente dykkeren og undervannsfotografen Rudolf Svensen ( http://www.uwphoto.no ) ser regelmessig omfanget av problemet.

«Jeg har sett fisk som har stått og stanget i nettveggen så lenge at hele snuten er slitt vekk. Levende hummer har nesten gått i oppløsning når jeg har tatt i dem for å slippe dem ut. De har da sultet så lenge at de henter næring fra skallet», sier Svensen.

Hva gjøres for å begrense problemet?

Norske dykkerklubber har på frivillig basis funnet og fjernet tusenvis av spøkelsesteiner og tapte garn de siste årene. Dykkeklubber tilknyttet Norges Dykkeforbund har de to siste årene fjernet 3.500 spøkelsesteiner, og fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB for å rapportere bilder og data til forskning hos Havforskningsinstituttet.

Dykkerklubber her til lands gjør altså en formidabel frivillig innsats i å rydde opp, men de evner ikke å holde tritt med de enorme mengdene som mistes. Problemet blir derfor større for hvert år. Mistede teiner blir liggende å fiske som evige drapsmaskiner. Fangede dyr sulter ihjel og blir etterhvert agn for nye dyr som går samme skjebne i møte. Det finnes ingen klare kalkyler på hvor stor betydning dette har for bestandene eller for fiskeriet, men det rår liten tvil om at kostnadene er store.

Fiskeridirektoratet har drevet årlig opprensking etter tapte fiskeredskaper med et innleid fartøy, på fiskefeltene langs norskekysten. Se mer informasjon på Clean Nordic Oceans, et samarbeid mellom Norge (Fiskeridirektoratet), Danmark (DTU Aqua) og Sverige (Havs- och vattenmyndigheten) - http://cnogear.org

Slettaa Dykkerklubb Haugaland rapporterte på et tidspunkt spøkelsesteiner pr 60 meter i området de dykket i. «Sammen med representanter fra Nedstrand båtforening og Alsaker Fjordbruk gjennomførte Slettaa dykkerklubb lørdag en storstilt ryddeaksjon i innseilingen til Nedstrand. Så mye som 40 spøkelsesteiner og også annet fangstredskap ble plukket opp – alt fra rimelig til mer kostbart utstyr.»

Det er også andre dykkerklubber som kan dokumentere problemet med «spøkelsesteiner», som for eksempel Søgne Dykkerklubb, Mandal Dykkerklubb, Ægir Dykkerklubb og Havhesten Undervannsklubb.

ResqUnit har som mål å hindre tap av utstyr, slik at problemet med spøkelsesteiner begrenses.

Hva er fremtidige planer for ResqUnit?

Vi ser mange muligheter, og spesielt med IOT (internet of things) som er i en rivende utvikling. Produktet ResqUnit planlegges å kunne utvides til å også å omfatte varslings-, og posisjoneringsmuligheter.

Hvem står bak ResqUnit?

Personen bak ResqUnit er Dag Frode Aasnes som også er vår produktutvikler. Dag Frode mistet i 2016 en krabbeteine og ble gjort oppmerksom på hvor stort problem dette er, både for miljøet og for fiskerne selv.

ResqUnit AS i Sandnes har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet en enkel og rimelig enhet som vil bidra til drastisk å redusere antallet teiner som mistes.

Hvordan kommer jeg i kontakt med teamet bak ResqUnit?

Kommunikasjonsansvarlig for ResqUnit er Helge Trettø Olsen. Han treffes på telefon +47 901 68 908 og e-post: helge@resqunit.no. Webredaktør og personvernombud er Per Waagen

Hva betyr ResqUnits slagord "Environmentalism Through Innovation" ?

Vi ønsker å gjøre verden og miljøet enda bedre gjennom innovasjon og nytenking.
Vi ser ikke problemer, kun utfordringer og muligheter, og at en enda bedre verden er i sikte.

Er det umulige mulig?

Vi følger denne filosofien: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid.